راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقالات مجله ی پژوهش های کاربردی در علوم زمین اینجا را کلیک کنید

 

قوانین و مراحل پذیرش و چاپ مقاله:

1 - مقاله بايد ويراستاري محتوايی و ادبی داشته باشد در غير اين صورت با مشاهده ضعف در محتوا و ادبيات متن، دفتر نشريه از پذيرش مقاله معذور است.

2- تنها آن دسته از مقالات که توسط سردبیر جهت ارسال به داوری، مناسب تشخيص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.

3- داوری مقالات پس از تأييد سردبير و هيأت تحريريه، توسط دو تن از اساتيد مجرب و متخصص موضوع مقاله داوری میشود.

4- فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاری مقالات را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقالات دريافتی معذور است.