تحلیل قابلیت اطمینان دستگاه حفاری جامبودریل و لودر LHD (مطالعه موردی ماشین‌آلات بخش زیرزمینی معدن مس چهارگنبد)