مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396
مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های لامپروفیری تسوج (آذربایجان شرقی)
سمیرا واحدالعین، محسن موید
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1373 KB)
ارزیابی شاخص های ژئومورفیک و تداخل سنجی راداری برای تعیین میزان فعالیت نو زمین ساخت در حوضه آبریز اهرچای
مهین نریمانی، حسنیه پرهیزکاری
12-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (932 KB)
مطالعه شیمی کانی پلاژیوکلاز و پیروکسنهای سنگهای آندزیتی جنوب اهر، (آذربایجان شرقی)
سمیرا واحدالعین، رامک بخشایش خیابانی، محسن موید
21-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1152 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها