مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396
مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های لامپروفیری تسوج (آذربایجان شرقی)
سمیرا واحدالعین، محسن موید
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1373 KB)
ارزیابی شاخص های ژئومورفیک و تداخل سنجی راداری برای تعیین میزان فعالیت نو زمین ساخت در حوضه آبریز اهرچای
مهین نریمانی، حسنیه پرهیزکاری
12-20
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (932 KB)
مطالعه شیمی کانی پلاژیوکلاز و پیروکسنهای سنگهای آندزیتی جنوب اهر، (آذربایجان شرقی)
سمیرا واحدالعین، رامک بخشایش خیابانی، محسن موید
21-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1152 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها