مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395
چشمه نهر مسیح خاتم؛ پدیده خاص ژئوتوریسم استان یزد
سید عباس طباطبایی، زینب نوری هاشم آباد
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (734 KB)
پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوایی با استفاده از روش های تخمین عمق خودکار بررسی موردی: منطقه فینمارک در شمال نروژ
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، عزیز ناسوتی
10-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (813 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها