مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395
چشمه نهر مسیح خاتم؛ پدیده خاص ژئوتوریسم استان یزد
سید عباس طباطبایی، زینب نوری هاشم آباد
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (734 KB)
پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوایی با استفاده از روش های تخمین عمق خودکار بررسی موردی: منطقه فینمارک در شمال نروژ
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، عزیز ناسوتی
10-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (813 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها