مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1395
تغییر مسیر و انتخاب پل خاکی به جای پل بتنی در جاده دسترسی به سد پارسیان
مرتضی ترکمان، رسول آرمش
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (911 KB)
بررسی بی هنجاری های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای برجسته ساز نوین و مقایسه آنها، بررسی موردی: شمال نروژ
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، عزیز ناسوتی
9-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1286 KB)
تحلیل سیستم شکستگی های تکتونیکی محدوده شهرچای ارومیه
حسن حاجی حسینلو، مهسا نصیری
18-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1368 KB)
بررسی و انتخاب ماشین حفر تونل(TBM) مناسب بر حسب پارامترهای ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی تونل زمستانه فریدونشهر اصفهان)
مهدی رضایی آدریانی ، فریبا کارگران بافقی، محسن رضائی
28-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1177 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها