مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1395
تغییر مسیر و انتخاب پل خاکی به جای پل بتنی در جاده دسترسی به سد پارسیان
مرتضی ترکمان، رسول آرمش
1-8
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (911 KB)
بررسی بی هنجاری های مغناطیسی با استفاده از فیلترهای برجسته ساز نوین و مقایسه آنها، بررسی موردی: شمال نروژ
یاسین ناسوتی، براتعلی فیض آبادی، عزیز ناسوتی
9-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1286 KB)
تحلیل سیستم شکستگی های تکتونیکی محدوده شهرچای ارومیه
حسن حاجی حسینلو، مهسا نصیری
18-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1368 KB)
بررسی و انتخاب ماشین حفر تونل(TBM) مناسب بر حسب پارامترهای ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی تونل زمستانه فریدونشهر اصفهان)
مهدی رضایی آدریانی ، فریبا کارگران بافقی، محسن رضائی
28-41
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1177 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها