مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
مطالعات سنگ‏ نگاری و کانه‏ نگاری اندیس منگنز خلیفه‏ کمال (جنوب غرب میانه، استان آذربایجان شرقی)
نیما یادگاری، حانیه بابائی
1-9
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1616 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها