مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397
پتروگرافی، پتروژنز و جایگاه زمین ساختی توده های گرانیتوئیدی منطقه رودگز(جنوب شرق بجستان، استان خراسان رضوی)
محمدرضا قاسمپور، سارا شکیبا، سید احمد مظاهری
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1122 KB)
زمین‏شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و جزئی در فرآیند کائولینیتی شدن در کانسار کائولن آرازگونی، جنوب قره آغاج، استان آذربایجان شرقی
سید غفور علوی، نیما یادگاری، کمال سیاه چشم
12-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2072 KB)
پتروگرافی و پترولوژی سنگ های ماگمایی شمال معدن مس چهارگنبد واقع در شمال شرق سیرجان
محمدرضا صفارحیدری، منصور قربانی، سارا شیخ فخرالدینی، امین قادری
30-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1346 KB)
شناسایی بی هنجاریهای ژئوشیمیایی با روش فرکتالی عیار- تعداد
سوران قادری
43-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1536 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها