مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1397
پتروگرافی، پتروژنز و جایگاه زمین ساختی توده های گرانیتوئیدی منطقه رودگز(جنوب شرق بجستان، استان خراسان رضوی)
محمدرضا قاسمپور، سارا شکیبا، سید احمد مظاهری
1-11
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1122 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها