مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
معادله نرخ نفوذ دستگاه حفاری دورانی براساس آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون غیرخطی
امیررضا بردیده
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (718 KB)
ارزیابی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی کاشان و حساسیت آن به آلاینده های کشاورزی
جواد صمدي ، نغمه مبرقعي دينان
11-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1897 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها