مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397
معادله نرخ نفوذ دستگاه حفاری دورانی براساس آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون غیرخطی
امیررضا بردیده
1-10
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (718 KB)
ارزیابی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی کاشان و حساسیت آن به آلاینده های کشاورزی
جواد صمدي ، نغمه مبرقعي دينان
11-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1897 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها