مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان1396
مقایسه شیمی کانی و طیف سنجی رامان گارنت های موجود در سنگ های متاپلیت منطقه شمال غرب معدن گل گهر سیرجان، کرمان - ایران
حدیثه رحیمی صادق، سیدحسام الدین معین زاده، محسن مؤذن، کازو ناکاشیما
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2036 KB)
شناسایی و اکتشاف ذخایر و منابع هیدروکربوری با تکیه بر سیالات درگیر نفتی
نسیم حیدریان دهکردی، سعید میرزائی
17-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (998 KB)
میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز دريان (شمال غرب سمنان)
سارا نری میسا، جواد درویشی خاتونی، طاهره جلیلیان
30-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1130 KB)
اکتشاف و استخراج قیر طبیعی با استفاده از روش های ژئوفیزیکی همراه با یک مطالعه موردی
سپیده یاسمی خیابانی، نسیم حیدریان دهکردی
45-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (999 KB)
جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی با استفاده از روش های آماری کلاسیک و فراکتال: مطالعه موردی کانسار تیتانیم خانیک-غازان، شمال غرب ارومیه
حسن فیضی انهر، سهیلا اصلانی، فرهنگ علی یاری، عباس بحرودی، عبدالحمید سرتیپی
54-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1168 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها