مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه زمستان1396
مقایسه شیمی کانی و طیف سنجی رامان گارنت های موجود در سنگ های متاپلیت منطقه شمال غرب معدن گل گهر سیرجان، کرمان - ایران
حدیثه رحیمی صادق، سیدحسام الدین معین زاده، محسن مؤذن، کازو ناکاشیما
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2036 KB)
شناسایی و اکتشاف ذخایر و منابع هیدروکربوری با تکیه بر سیالات درگیر نفتی
نسیم حیدریان دهکردی، سعید میرزائی
17-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (998 KB)
میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز دريان (شمال غرب سمنان)
سارا نری میسا، جواد درویشی خاتونی، طاهره جلیلیان
30-44
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1130 KB)
اکتشاف و استخراج قیر طبیعی با استفاده از روش های ژئوفیزیکی همراه با یک مطالعه موردی
سپیده یاسمی خیابانی، نسیم حیدریان دهکردی
45-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (999 KB)
جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی با استفاده از روش های آماری کلاسیک و فراکتال: مطالعه موردی کانسار تیتانیم خانیک-غازان، شمال غرب ارومیه
حسن فیضی انهر، سهیلا اصلانی، فرهنگ علی یاری، عباس بحرودی، عبدالحمید سرتیپی
54-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1168 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها