مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396
میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز شمال آراد (جنوب استان تهران)
جواد درویشی خاتونی، سارا نری میسا
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1080 KB)
تاثیر افزایش ریزدانه (رس) بر روی خاک آلوده شده به مواد نفتی (گازوئیل)
محمدحسن عسکربیوکی، فریبا کارگران بافقی، مریم مختاری
13-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (759 KB)
ارائه مدل پیش بینی کننده تراوایی مخزن هیدروکربنی بر مبنای داده های چاه پیمایی با استفاده از شبکه هوشمند عصبی - الگوریتم مورچگان
حسن یوسف پور محمدی، محمد علی ریاحی، ناصر عبادتی
20-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2297 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد

 

نمایه کننده ها