مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396
میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز شمال آراد (جنوب استان تهران)
جواد درویشی خاتونی، سارا نری میسا
1-12
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1080 KB)
تاثیر افزایش ریزدانه (رس) بر روی خاک آلوده شده به مواد نفتی (گازوئیل)
محمدحسن عسکربیوکی، فریبا کارگران بافقی، مریم مختاری
13-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (759 KB)
ارائه مدل پیش بینی کننده تراوایی مخزن هیدروکربنی بر مبنای داده های چاه پیمایی با استفاده از شبکه هوشمند عصبی - الگوریتم مورچگان
حسن یوسف پور محمدی، محمد علی ریاحی، ناصر عبادتی
20-35
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (2297 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های کاربردی در علوم زمین دکتر مسعود ملکی سرکار خانم فتاحی 2538-3558
هیئت تحریریه
  1. پیمان کریمی سلطانی
  2. جواد طباطبائی 
  3. محی الدین احراری رودی
  4. نسیم حیدریان دهکردی
  5. سید علیرضا آشفته
  6. پرویز عبدی نژاد
  7. حسینعلی بگی

 

نمایه کننده ها